Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

blz 579 - Zegen ons met uw stilte


Andries Govaart

Tekst

Ontstaan

Dit gebed is letterlijk in de gebedspraktijk geboren. De auteur stond voor de opdracht een lange en soms wat geagiteerde vergadering af te sluiten, vroeg om stilte, liet die duren en bad – geïnspireerd door de Geest, zou ik zeggen - dit gebed. Bij thuiskomst schreef hij het op.

Inhoud

Dat de stilte ook een zegen kan zijn! En geen bedreiging. Want de stilte van de nacht –kan heel stil zijn. Voor sommigen een bedreiging. Door dit gebed leren we de stilte als een zegen te ontvangen.

Het is een gebed voor het slapen gaan. Alle onrust en drukte mogen zwijgen, tot rust komen. En ook overwogen worden, want wat heeft het opgeleverd, deze dag? Het gebed kleurt naar een recapitulatie, even terugkijken naar wat er allemaal is gebeurd. Zoals het kinderen wordt geleerd: dankbaar zijn, wat ging goed, was leuk? Wat minder, kan beter? Morgen? Een milde vorm van het aloude ‘confiteor’.

Een gebed met gewone woorden (‘wat onaf is’; ‘plezier in’). Eigenlijk zijn er maar twee woorden die minder concreet zijn (‘Zegen’ en ‘geklaard’), maar juist die scheppen door hun ‘geheim’ ruimte voor diepere lagen. In het ‘geklaard’ wordt niet alleen de arbeid of gedane zaken benoemd (‘gefikst’), maar ook een mooie voorbereiding getroffen voor het ‘licht’ van de volgende regel, en de klankovereenkomst met het ‘bewaar’.
In de verte doen de laatste drie regels denken aan de antifoon bij de lofzang van Simeon in de completen, het laatste getijdegebed voor het slapen gaan. Daar klinkt het: ‘Bewaar ons, Heer, als wij waken, behoed ons ook als wij slapen, opdat wij waken met Christus, en met Hem rusten in vrede’.

‘Bewaar het licht in de nacht’ is een prachtige zin. Het licht is niet weg, het schuilt in Gods hand, die het voor ons bewaart. Hij verlicht er nu andere mensen mee. En ons morgen weer. Het wordt voor ons bewaard. Het is niet donker.
Het doet denken aan Psalm 139,11-12. Voor God is de duisternis niet donker, voor Hem licht de nacht op als de dag, en is de duisternis helder als het licht (zie Liedboek 139d: ‘Heel het duister is vol van luister door uw licht, / de nacht is als de dag net zo helder’).

Een avondgebed, modern eenvoudig met klassieke noties. Zonder dat het woord ‘God’ klinkt (alleen ‘uw’ en ‘U’) bevindt het zich geheel en al in de traditie van de Schrift en van de Kerk. ‘Dat U over ons waakt, die het licht bewaart.’ Een gebed voor alle leeftijden.

Auteur: Nico Vlaming