Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

145d - Bron van bestaan


Kernvers Canon
Adriaan Plantinga

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

De zegen van de Eeuwige en de lofprijzing komen bij elkaar in dit lied. Deze canon, bedoeld om a capella te zingen, kan goed aan tafel functioneren. De stemmen kunnen na elkaar eindigen.