Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

176a - Om Sions wil zwijg ik niet stil (canon)


Canon
Friedrich Grünke

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de melodie van Liedboek 176. De melodie van de eerste twee canonregels zijn gelijk aan de eerste twee liedregels, de derde canonregel is een variant op de tweede.

Deze liedcanon kan zelfstandig of in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de mannenstemmen op de fermate in de tweede regel eindigen. Steminzetten bijvoorbeeld: alt-mannen-sopraan.

De canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 346a) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk