Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

560 - Hij ging de weg zo eenzaam


Een eerste kennismaking

Dit lied voor de Stille of Goede Week is afkomstig uit Noorwegen en werd in opdracht van de liedboekredactie door Sytze de Vries vertaald. De drie strofen beschrijven enkele passages uit de passie. Elk couplet begint met ‘Hij ging de weg zo eenzaam’ en die weg wordt in elk couplet steeds anders ingevuld. De eerste strofe vertelt over Getsemane (Matteüs 26,36-46): de leerlingen slapen en Jezus moet zijn weg alleen gaan. De tweede strofe gaat over de kruisiging (Matteüs 26,67-68) en de laatste strofe over Jezus’ sterven (Matteüs 27,28-56). Zo is dit lied een gezongen kruisweg. De tekst is eenvoudig, werkt met herhalingen en kleine variaties. Even eenvoudig als de tekst van Britt G. Hallqvist (1914-1997) is de melodie van Egil Hovland (1924-2013).

Auteur: Pieter Endedijk


Han gick den svåra vägen

Britt G. Hallqvist
Sytze de Vries
Egil Hovland