Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

622 - Nu triomfeert de Zoon van God


Heut triumphieret Gottes Sohn

Kaspar Stolzhagen
Ad den Besten
Bartholomäus Gesius

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Dat dit lied, Heut triumphieret Gottes Sohn, als kinderlied is gedicht, komt in het origineel iets beter uit dan in mijn vertaling. Het blijkt met name uit enkele kleine trekjes in de strofen 2 en 4. Overigens komt de kinderlijke toon misschien het duidelijkst uit, wanneer men het lied vergelijkt met Christ lag in Todesbanden van Martin Luther (1483-1546, Liedboek 618), waar het qua voorstellingswereld stellig op teruggaat. Als dichter geldt, zoals gezegd, de kindervriend Kaspar Stolzhagen, in wiens Kinderspiegel oder Hauszucht- und Tischbüchlein (1591) het verscheen. Er bestaat echter enige twijfel aan zijn auteurschap op grond van het merkwaardige feit, dat de tekst in deze bundel nogal verminkt is overgekomen.

Auteur: Ad den Besten


Melodie

In Kinderspiegel… van Kaspar Stolzhagen telt dit lied zestien coupletten van 3 regels (2 tekstregels en een halleluja). Gesius voegt dus telkens twee strofen samen tot een groter geheel. De melodie verloopt geheel in secundeschreden, er komt geen enkel ander interval in voor. Toch is zij buitengewoon levendig, niet alleen door de melismen met een gepuncteerd ritme, maar vooral door een – zeker voor die tijd – verrassend tonaal verloop: G-groot, e-klein, B-groot!

Auteur: Wim Kloppenburg