Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Ad den Besten


foto Hans Vermeulen

geboren: 11 maart 1923 te Utrecht
overleden: 31 maart 2015 te Amstelveen

Bijdragen in het Liedboek

1 Gezegend hij, die in der bozen raad (t)
14 De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’ (t)
15 Wie zult Gij noden in uw tent (t)
17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht (t)
31 Op U vertrouw ik, Heer der heren (t)
32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven (t)
36 De zonde die de zondaars vleit (t)
38 Laat toch niet uw toorn, o Here (t)
43 O God, kom mijn geding beslechten (t)
44 Heer, wat de vaderen vertelden (t)
53 De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’ (t)
57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij (t)
59 Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden (t)
62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (t)
63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat (t)
64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen (t)
66 Breek, aarde, uit in jubelzangen (t)
71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede (t)
79 O God, nu zijn de heidenen gekomen (t)
91 Heil hem wien God een plaats bereidt (t)
94 Verschijn in lichtglans, God der wrake (t)
97 Groot koning is de Heer (t)
99 God is Koning, Hij (t)
103a Loof nu, mijn ziel, de Here (v)
119 Welzalig wie de rechte wegen gaan (t)
125 Wie op de Here God vertrouwen (t)
143 O Here, hoor naar mijn gebeden (t)
144 Gezegend zij de Heer, die te allen tijde (t)
145 O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal (t)
146a Laat ons nu vrolijk zingen (v)
146c Alles wat adem heeft love de Here (v)
155 Zijt Gij mijn God (t)
207 De trouw en goedheid van de Heer (v)
208 Nu wordt het licht, de dag breekt aan (v)
209 Heer Jezus, o Gij dageraad (v)
211 De gouden zonne heeft overwonnen (v)
225 Zingen wij van harte zeer (v)
241 Gij die mijn liefste kleinood zijt (v)
244 Nu is de dag ten einde (v)
247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (v)
313 Een rijke schat van wijsheid (v)
314 Here Jezus, om uw woord (v)
345 Gij hebt uw woord gegeven (t)
375 God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen (v)
418 God, schenk ons de kracht (v)
437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (v)
438 God lof! Nu is gekomen (v)
439 Verwacht de komst des Heren (v)
531 Jezus die langs het water liep (t)
559 Gij die ver voor ons uit (v)
577 O wereld, zie uw leven (v)
590 Nu valt de nacht (t)
619 Lof zij God in de hoogste troon (v)
622 Nu triomfeert de Zoon van God (v)
630 Sta op! – Een morgen ongedacht (t)
641 Jezus leeft en ik met Hem (v)
642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft (v)
653 U kennen, uit en tot U leven (t)
654 Zing nu de Heer, stem allen in (t)
665 Om Christus' wil zijn wij verblijd (t)
671 Nu bidden wij de heilige Geest (v)
680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (t)
709 Nooit lichter ving de lente aan (t)
717 Waartoe geploegd, als ’t zaad (t)
718 God, die leven hebt gegeven (t)
770 De Here, de heerser der aarde (t)
778 O Here God, – ons liefst verlangen (t)
797 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig (v)
804 De Heer heeft naar mij omgezien (t)
825 De wereld is van Hem vervuld (t)
826 O Christus, woord der eeuwigheid (t)
834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (v)
835 Jezus, ga ons voor (v)
863 Nu laat ons God de Here (v)
864 Laat ons de Heer lofzingen (v)
869 Lof zij de Heer, ons hoogste goed (v)
898 Een vaste burcht is onze God (v)
902 Is God de Heer maar voor mij (v)
903 Zou ik niet van harte zingen (v)
908 Ik heb U lief, o mijn beminde (v)
919 Gij die alle sterren houdt (t)
920 Gij hebt, o God, dit broze (t)
941 Waarom moest ik uw stem verstaan (t)
960 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer (t)
966 Het heil des hemels werd ons deel (t)
967 Zonne der gerechtigheid (v)
977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd (v)
995 O Vader, trek het lot U aan (t)
1012 Geef aan de wereld vrede, Heer (t)

Biografische notitie

Dichter en essayist. Werkte mee aan de psalmberijming van 1968, het Liedboek voor de kerken (1973) en aan Zingend Geloven, deel 1 (1981) en 2 (1983). Was docent Duits aan de Universiteit van Amsterdam. Eigen liederen verschenen in Loflied voor tegenstem (Baarn 1965) en Poëzie om te zingen (Zoetermeer 1998). Heeft vooral veel werk gemaakt van het vertalen van Duitse kerkliederen.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_den_Besten
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=best004
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=69190