Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Ad den Besten


foto Hans Vermeulen

geboren: 11 maart 1923 te Utrecht
overleden: 31 maart 2015 te Amstelveen

Bijdragen in het Liedboek

1                      Gezegend hij, die in der bozen raad (t)
14                    De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’ (t)
15                    Wie zult Gij noden in uw tent (t)
17                    Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht (t)
31                    Op U vertrouw ik, Heer der heren (t)
32                    Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven (t)
36                    De zonde die de zondaars vleit (t)
38                    Laat toch niet uw toorn, o Here (t)
43                    O God, kom mijn geding beslechten (t)
44                    Heer, wat de vaderen vertelden (t)
53                    De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’ (t)
57                    Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij (t)
59                    Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden (t)
62                    Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (t)
63                    Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat (t)
64                    Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen (t)
66                    Breek, aarde, uit in jubelzangen (t)
71                    Heer, laat mij schuilen in uw hoede (t)
79                    O God, nu zijn de heidenen gekomen (t)
91                    Heil hem wien God een plaats bereidt (t)
94                    Verschijn in lichtglans, God der wrake (t)
97                    Groot koning is de Heer (t)
99                    God is Koning, Hij (t)
103a                Loof nu, mijn ziel, de Here (v)
119                  Welzalig wie de rechte wegen gaan (t)
125                  Wie op de Here God vertrouwen (t)
143                  O Here, hoor naar mijn gebeden (t)
144                  Gezegend zij de Heer, die te allen tijde (t)
145                  O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal (t)
146a                Laat ons nu vrolijk zingen (v)
146c                Alles wat adem heeft love de Here (v)
155                  Zijt Gij mijn God (t)
207                  De trouw en goedheid van de Heer (v)
208                  Nu wordt het licht, de dag breekt aan (v)
209                  Heer Jezus, o Gij dageraad (v)
211                  De gouden zonne heeft overwonnen (v)
225                  Zingen wij van harte zeer (v)
241                  Gij die mijn liefste kleinood zijt (v)
244                  Nu is de dag ten einde (v)
247                  Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (v)
313                  Een rijke schat van wijsheid (v)
314                  Here Jezus, om uw woord (v)
345                  Gij hebt uw woord gegeven (t)
375                  God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen (v)
418                  God, schenk ons de kracht (v)
437                  Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (v)
438                  God lof! Nu is gekomen (v)
439                  Verwacht de komst des Heren (v)
531                  Jezus die langs het water liep (t)
559                  Gij die ver voor ons uit (v)
577                  O wereld, zie uw leven (v)
590                  Nu valt de nacht (t)
619                  Lof zij God in de hoogste troon (v)
622                  Nu triomfeert de Zoon van God (v)
630                  Sta op! – Een morgen ongedacht (t)
641                  Jezus leeft en ik met Hem (v)
642                  Ik zeg het allen, dat Hij leeft (v)
653                  U kennen, uit en tot U leven (t)
654                  Zing nu de Heer, stem allen in (t)
665                  Om Christus' wil zijn wij verblijd (t)
671                  Nu bidden wij de heilige Geest (v)
680                  Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (t)
709                  Nooit lichter ving de lente aan (t)
717                  Waartoe geploegd, als ’t zaad (t)
718                God, die leven hebt gegeven (t)
770                De Here, de heerser der aarde (t)
778                  O Here God, – ons liefst verlangen (t)
797                  Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig (v)
804                  De Heer heeft naar mij omgezien (t)
825                  De wereld is van Hem vervuld (t)
826                  O Christus, woord der eeuwigheid (t)
834                  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (v)
835                  Jezus, ga ons voor (v)
863                  Nu laat ons God de Here (v)
864                  Laat ons de Heer lofzingen (v)
869                  Lof zij de Heer, ons hoogste goed (v)
898                  Een vaste burcht is onze God (v)
902                  Is God de Heer maar voor mij (v)
903                  Zou ik niet van harte zingen (v)
908                  Ik heb U lief, o mijn beminde (v)
919                  Gij die alle sterren houdt (t)
920                  Gij hebt, o God, dit broze (t)
941                  Waarom moest ik uw stem verstaan (t)
960                  Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer (t)
966                  Het heil des hemels werd ons deel (t)
967                  Zonne der gerechtigheid (v)
977                  Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd (v)
995                  O Vader, trek het lot U aan (t)
1012                Geef aan de wereld vrede, Heer (t)

Biografische notitie

Dichter en essayist. Werkte mee aan de psalmberijming van 1968, het Liedboek voor de kerken (1973) en aan Zingend Geloven, deel 1 (1981) en 2 (1983). Was docent Duits aan de Universiteit van Amsterdam. Eigen liederen verschenen in Loflied voor tegenstem (Baarn 1965) en Poëzie om te zingen (Zoetermeer 1998). Heeft vooral veel werk gemaakt van het vertalen van Duitse kerkliederen.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_den_Besten
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=best004
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=69190