Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

619 - Lof zij God in de hoogste troon


Gelobt sei Gott im höchsten Thron

Michael Weisse
Ad den Besten
Melchior Vulpius

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Dit lied stond ook reeds in de proefbundel 102 gezangen (1964, nr. 35) en vertegenwoordigt een liedtype – drie op elkaar rijmende regels met refrein – dat karakteristiek is voor de Boheemse Broeders, en speciaal voor Michael Weisse. De dichter geeft hier een beknopte samenvatting van het opstandingsverhaal volgens de synoptici , waarbij in het midden blijft, tót wie de woorden van de engel zijn gericht. Dit in onderscheid van het verwante en uitvoeriger lied ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ (Liedboek 617). Beide moeten wel worden herleid tot het Latijnse Surrexit Christus hodie, een anoniem lied uit de veertiende eeuw, met dien verstande dat de strofen 5 en 6 bij Weisse van eigen vinding zijn.
Evenals bij Liedboek 617 is ook hier weer moeilijk te definiëren, waarop de aantrekkingskracht van deze bijna onbeholpen strofen berust. Misschien hierop, dat er, afgezien van de eerste strofe, in het geheel niet wordt getheologiseerd?

Auteur: Ad den Besten


Melodie

Een lied dat zijn intrede in Nederland deed met de verschijning van de 102 gezangen in 1964 (nr. 35); het kreeg spoedig vaste voet aan kerkelijke wal in ons land; tekst en melodie bleken snel toegankelijk te zijn.
Aanvankelijk had de tekst aan het slot een enkelvoudig ‘Halleluja’; Vulpius heeft er een drievoudig van gemaakt en publiceerde dat in zijn beroemde boek van 1609: Ein schön Geistlich Gesangbuch, darinnen Kirchengesänge und geistliche Lieder D. Martini Lutheri und anderer frommen Christen, so in den christlichen Gemeinden zu singen gebräuchlich, begriffen. Men heeft gezegd, dat het juichen der melodie in het ‘Halleluja’ tot een heilig lachen wordt, dat door geen andere paasmelodie is overtroffen. De originele toonaard is F!

Auteur: Willem Vogel


Media

Uitvoerenden: Gemeentekoor van Rotterdam-Centrum o.l.v. Dirk Zwart; Jaap Zwart jr., orgel (strofen 1, 2, 5, 6)