Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

802 - Door de wereld gaat een woord


Jan Wit
Wim ter Burg

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 2’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. 

Woorden in de heilige Schrift worden niet alleen maar vrijblijvend gezegd, maar tegelijkertijd ook gedaan. Woorden brengen iets in beweging, zij geschieden. Maar ook het omgekeerde is waar. Gebeurtenissen zonder ‘woorden’ zijn nutteloos, zijn stomme feiten. Het woord van God is het scheppende woord. ‘Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat’ (Johannes 1,3). Zo zegt de dichter hier: ‘Door de wereld gaat een woord / en het drijft de mensen voort’ (in strofe 1 en de afsluitende strofe 6).

In de Hebreeënbrief – hoofdstuk 11 – wordt van de geloofsgetuigen gezegd, ‘dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is’ (11,3), dat Abraham door dat woord geroepen werd: ‘Breek uw tent op, ga op reis / naar het land dat ik u wijs’ (strofe 1). Door het geloof in dat woord

‘… kon het volk [Israël] door de Rode Zee trekken als over droog land’ (Hebreeën 11.29) en zo zijn er velen geweest in onze geschiedenis, die in deze stoet van getuigen verder trokken, als ‘vervreemden’ (refrein), als mensen zonder ‘burgerrecht’ (strofe 2), als mensen met een ‘eeuwig heimwee’ (strofe 3) dat hen aanspoorde. Als pelgrims ‘tegen onrecht, tegen dwang’ (strofe 4). Zo’n pelgrimsreis maakte vaak, dat de moed hen in de schoenen zonk (strofe 5). In je eentje red je dat nooit, daar zijn ‘reisgenoten’ voor nodig die je bij de hand grijpen als dat nodig is. Het doel van de levensreis is de vrede van Jeruzalem. Daarom eindigt het refrein telkens met de bede: ‘Breng ons saam met uw ontheemden / naar het nieuw Jeruzalem.


Melodie

Wim ter Burg schreef twee verschillende melodieën bij dit lied. In het Liedboek is ten opzichte van Zingend Geloven 2 de andere melodie opgenomen.


Media

Uitvoerenden: Projectkoor OAZE o.l.v. Wim Ruessink; Gijs van Schoonhoven (bron: KRO-NCRV)