Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

161 - Christus gaat voor alles uit en alles rust in Hem


Een eerste kennismaking

Kolossenzen 1,15-20 is een bijbelse lofzang buiten de psalmen, een canticum. Het wordt ook wel een ‘Christushymne’ genoemd, een loflied over de alomvattende, kosmische betekenis van Christus, de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Dit alles wordt beleden in ruimtelijke beelden. De hymne kent twee delen; in het eerste gedeelte is een beweging van de hemel naar de aarde (‘Alles in de hemel, alles op de aarde is in Hem geschapen…’), in het tweede gedeelte van de aarde naar de hemel (‘… alles op de aarde, alles in de hemel’).
Dit canticum in de bewerking van Sytze de Vries en Christiaan Winter is geschreven in de vorm van een beurtzang: een kort en eenvoudig refrein voor de gemeente, de verzen voor voorzang. De muziek van de verzen is te vinden in de kooreditie van het Liedboek. De verzen zijn geschreven voor vierstemmig koor, maar zijn ook goed uit te voeren door één voorzanger, de overige stemmen als orgelbegeleiding. Daarbij is een niet-metrische zangstijl bedoeld, dus als recitatief, uitgaande van de woordaccenten. Bij de tekstregel ‘tronen, heerschappijen, al wat voorop gaat, alle macht’ ontbreekt in de kooruitvoering de sopraanpartij. Als de verzen door een voorzanger worden gezongen, kan de altpartij van deze regel worden geöctaveerd. Worden de verzen door een vrouw gezongen, dan moet ook de begeleiding daar een octaaf hoger gespeeld worden.

Auteur: Pieter Endedijk


Canticum naar Kolossensen 1

Sytze de Vries
Christiaan Winter

Media

Uitvoerenden: Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter; Eric Jan Joosse, orgel (uitvoering begint niet met refrein) (bron: KRO-NCRV)