Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

269 - Als ik slaap en droom van morgen


Getijden
Erik Idema
Christiaan Winter

Tekst

Er zijn weinig liederen om te zingen bij een avondritueel van zeer jonge kinderen. Dit lied, geschreven in opdracht van de liedboekredactie, is echter juist door de eenvoudige woorden en het wiegende ritme uitermate geschikt. Ook het rijmschema a-a-B-B is behulpzaam om de kinderen snel met de tekst vertrouwd te laten raken.

Het lied roept beelden op die eenvoudig, maar veelzeggend zijn: er wordt hardop gedroomd van morgen, en in de tussentijd is God er die voor het kind en de andere aanwezigen in huis zal zorgen. Dit wordt versterkt in de zin die erop volgt, waar gebeden wordt om de nabijheid van God in de nacht die niet zelden als spannend ervaren wordt. De belofte van de lachende zon die de volgende dag zal opkomen, maakt de cirkel weer rond: zo wordt de vraag of God voor de mens zorgt de kern van het lied, dat omlijst wordt met het verwachtingsvolle vooruitkijken naar een nieuwe dag die komen gaat. Het lied heeft een intiem karakter.

Opvallend is de aanspreekvorm die hier voor God gebruikt wordt. God wordt aangesproken met ‘Jij’ in plaats van het zo gebruikelijke ‘U’. Dit is voor de auteur een bewuste keuze geweest. Juist vanwege het intieme karakter van het lied en de doelgroep waarvoor het geschreven is, leek het hem passend om God zo aan te spreken. Als het lied gezongen wordt bij het naar bed brengen van kinderen, maken ouders zingenderwijs een relatie tussen de zorg die zij op dat moment geven en de zorg van God. Kinderen tutoyeren ouders en grootouders tegenwoordig vaker dan vroeger. Om deze reden valt er volgens de auteur iets voor te zeggen om ook God, de hemelse Vader (of Moeder), met ‘Jij’ aan te spreken, iets dat in omringende landen (Duitsland en Frankrijk) ook niet ongebruikelijk is. Mocht de aanspreekvorm ‘Jij’ vervreemdend werken, dan kan ook ‘U’ gebruikt worden.

Auteur: Irma Pijpers-Hoogendoorn


Media