Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

514c - God, wees ons genadig


Introïtusantifoon voor de vijfde en volgende zondagen na Epifanie

Kernvers Introïtusantifoon Gebedsacclamatie
Leonard Sanderman

Tekst

Tekst: Psalm 67,2


Melodie

Dit is de introïtusantifoon voor de vijfde tot en met de voorlaatste zondag na Epifanie. De tekst is ontleend aan Psalm 67,2. De antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 67.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.