Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

843 - Wat te kiezen, leven, dood


Een eerste kennismaking

Dit lied werd oorspronkelijk geschreven bij het verhaal van de rijke man (onder andere Matteüs 19,16-22), maar kan ruimer worden toegepast als de navolging van Christus met de dilemma’s die dat met zich meebrengt aan de orde is. De liedtekst van Andries Govaart (*1954) brengt op een confronterende manier onder woorden dat er keuzes gemaakt moeten worden: ‘Alles houden wat ik heb, / of mij geven, gaandeweg?’ (strofe 1). Mooi is het uitgewerkte verschil tussen strofe 2 (‘Wat mij vasthoudt…’) en strofe 3 (‘Die mij vasthoudt…’). Het verschil tussen de strofen 1 en 4 is summier: alleen de laatste regel is anders. Zoals wel vaker bij nieuwe liederen: met weinig woorden wordt veel gezegd.
Jetty Podt (*1963) heeft in haar melodie de tegenstellingen die in de tekst voorkomen op een mooie manier uitgewerkt door een contrast in toonhoogte aan te brengen, in het bijzonder in de eerste twee regels.

Auteur: Pieter Endedijk


Andries Govaart
Jetty Podt

Tekst

De bij dit lied is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 8’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Dit lied werd in opdracht van de NCRV geschreven voor een dienst op zondagochtend.
Aan de orde was het verhaal van de rijke (jonge)man (Matteüs 19,16-22; Marcus 10,17-22 en Lucas 18,18-23). Het dilemma van de rijke wordt in onze mond gelegd. Een erg moeilijke keus; alles wat we hebben achterlaten? Alles wat verworven is, alle geld en goed houdt mij immers vast, heeft mij in bezit genomen,  in plaats van andersom (strofe 2); maar aan de andere kant staat Hij die mij vasthoudt, die mij voedt en verkwikt (strofe 3). De man uit het Bijbelse verhaal kan niet kiezen, en wij voelen met hem mee; we beantwoorden voorlopig de vraag nog maar niet, maar twijfelen: ‘Alles houden wat ik heb, of Hem volgen op zijn weg?’


Melodie

De liedtekst van Andries Govaart zit vol tegenstellingen: leven tegenover dood, ‘afgod geld’ tegenover ‘genadebrood’ en ‘houden’ tegenover ‘geven’.  De dichter stelt zich de vraag welke keuze moet worden gemaakt , en het bijzondere aan de melodie van Jetty Podt is dat deze tegenstellingen melodisch zijn uitgewerkt. Het contrast in toonhoogte is groot, met name in de eerste twee regels. Men kan de volgende analyse van het lied maken: a-a’-b-b’.  Het b-gedeelte heeft overigens wel veel tonaal materiaal van a. De toonsoort is a-mineur. Het lied eindigt op de dominant (vijfde trap) van a-mineur. Deze dominant vraagt om een oplossing. De keuze van Jetty Podt om op de dominant te eindigen versterkt de behoefte om antwoord te vinden op de gestelde vragen.
Tempo suggestie: kwartnoot is 84.


Media

Video: Liedboek 843 door Pancras Consort o.l.v. Hans Brons; Willeke Smits, orgel