Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

843 - Wat te kiezen, leven, dood


Een eerste kennismaking

Dit lied werd oorspronkelijk geschreven bij het verhaal van de rijke man (onder andere Matteüs 19,16-22), maar kan ruimer worden toegepast als de navolging van Christus met de dilemma’s die dat met zich meebrengt aan de orde is. De liedtekst van Andries Govaart (*1954) brengt op een confronterende manier onder woorden dat er keuzes gemaakt moeten worden: ‘Alles houden wat ik heb, / of mij geven, gaandeweg?’ (strofe 1). Mooi is het uitgewerkte verschil tussen strofe 2 (‘Wat mij vasthoudt…’) en strofe 3 (‘Die mij vasthoudt…’). Het verschil tussen de strofen 1 en 4 is summier: alleen de laatste regel is anders. Zoals wel vaker bij nieuwe liederen: met weinig woorden wordt veel gezegd.
Jetty Podt (*1963) heeft in haar melodie de tegenstellingen die in de tekst voorkomen op een mooie manier uitgewerkt door een contrast in toonhoogte aan te brengen, in het bijzonder in de eerste twee regels.

Auteur: Pieter Endedijk


Andries Govaart
Jetty Podt

Media

Video: Liedboek 843 door Pancras Consort o.l.v. Hans Brons; Willeke Smits, orgel