Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Kitty de Graaf


Kitty de Graaf en Hendrik Hasper

geboren: 1895
overleden: 17 oktober 1968

Bijdrage in het Liedboek

485 Zeg eens herder, waar kom jij vandaag (v)

Leven en werk

Catharina Adriana de Graaf studeerde muziekgeschiedenis aan het Amsterdams Conservatorium. Toen de predikant en hymnoloog Hendrik Hasper (1886-1974) in mei 1934 een kerkdienst van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband in Amsterdam leidde, kwam zij via haar vader, die ouderling daar was, met Hasper in contact. Er ontstond een hechte samenwerking die tot het overlijden van Kitty zou duren.
In 1935 werd zij secretaresse van de ‘Administratie Geestelijke Liederen uit den schat van de Kerk der Eeuwen’. Ze verhuisde naar Den Haag, waar Hasper vanaf 1928 tot 1946 predikant was.
Kitty de Graaf behartigde de organisatorische en zakelijke aspecten van Haspers activiteiten op het gebied van het kerklied. Voor zijn liedfonds schreef zij een aantal melodieën en liedharmonisaties. Tevens vertaalde zij een aantal liederen.
Afgezien van de organisaties van Hasper was Kitty de Graaf tevens secretaresse van het ‘Comité tot verbetering van den zang in den eeredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk’.

Auteur: Jan Smelik