Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Hans Jansen


geboren: 16 oktober 1950 te Schiedam

Biografische notitie

Studeerde kerkmuziek, koordirectie en orgel. Als kerkmusicus achterenvolgens werkzaam en de Bethelkapel te Den Haag (1972-1987), de Kloosterkerk te Den Haag (1982-2006), de Lutherse Kerk te Schiedam (1987-2017) en de Grote of St. Janskerk te Schiedam (sinds 2017). Is sinds 2017 tevens organist van de Koepelkerk te Willemstad en de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Dirigent van verschillende koren: Kamerkoor Musica Sacra (1974-2019), Projectkoor Musica Sacra (sinds 2019), Haags Kleinkoor (sinds 1982), Luthers Projectkoor (sinds 1996), Schola Cantorum Gregoriana (sinds 1982) en de cantorij van de Koepelkerk te Willemstad (sinds 2019). Is bestuurlijk actief als secretaris van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek (sinds 1986), als artistiek adviseur ‘Kerkmuziek in de Kloosterkerk’ (1987-2016) en als artistiek adviseur ‘Avondmuziek in de Dorpskerk Kethel’ (sinds 1988). Componeert liturgische muziek en grote werken (voor een volledig overzicht, zie zijn website).


Publicaties

selectie

Relata refero (bundeling 24 artikelen over liturgie en kerkmuziek). Zoetermeer 1997.
De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw (bundeling van 21 portretten van kerkmusici, musicologen en theologen betrokken bij de kerkmuziekrenaisance in de vorige eeuw). Skandalon 2012.
‘Het Lutherse kerklied’ (i.s.m. Joop Boendermaker en Hans Mudde). In: Jan Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.), Het kerklied. Een geschiedenis. Zoetermeer 2002, 165-215).
Heinrich Schütz en zijn Schwanengesang’. In: Hans Noyens (red.), Handboek van de koormuziek. De belangrijkste componisten en werken van 1400 tot heden. Utrecht 2012.
Het lutherse kerklied in het negentiende en twintigste-eeuwse calvinistische Nederland. Utrecht 2017.

Bijdragen aan dit compedium

Toelichtingen bij liederen

341 Wij geloven allen in één God (t+m)
433 Kom tot ons, de wereld wacht (t+m)
469 Ik ben een engel van de Heer (t+m)
522 Toen Jezus bij het water kwam (m)
670 Kom Schepper God, o heilige Geest (t+m)
671 Nu bidden wij de heilige Geest (t+m)
721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord (t+m)


Website

www.hans-jansen.com