Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Johan Meijer


geboren: 21 maart 1973 te Roden

Biografische notitie

Studeerde enige jaren aan de HEAO te Groningen en vervolgens theologie te Kampen en te Groningen. Was van 1997 tot 1999 medewerker bij dr Dr. Kuno van Dijkstichting, kliniek voor verslaafde jongeren en van 1999 tot 2002 administratief medewerker van de Missionair Oecumenische Gemeenschap Groningen (samenwerkingsverband van zeven Groninger binnenstadskerken. Als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland werkzaam te Adorp-Wetsinge-Sauwerd (2002-2008) en Borne (sinds 2008). Was lid van de redactionele werkgroep ‘Nieuwe Nederlands liederen’ voor Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.


Publicaties

selectie

‘Doopbestaan’ en ‘De doop van de Heer’ in: G.D.J. Dingemans, J. Kronenburg, R. Steensma (red.), Kaïn of Abel, kunst in de kerkdienst: twee vijandige broeders? Zoetermeer 1999, 47-61.
‘Uit Angstland weg naar vrijheid’ in: Linda Linde (red.), Verslaafd, Maarssen 2000, 43-47 (artikel over de ervaringen van een theologiestudent in een verslavingskliniek).
‘De Heere, Datheen and Marnix. Three Dutch Versifiers of the Genevan Psalter’, in: Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens and Jan R. Luth (red.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Tübingen 2004, 435-446.
‘Scheppend vrucht van de lippen. Over liederen van Tom Naastepad’, in: Jaco van der Knijff, Justin Kroesen, Jan Smelik (red.), Bach, het kerklied en het orgel. Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, Steenwijk 2016, 115-124.
‘Vrucht van de lippen. Eerbetoon aan Tom Naastepad ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag’. In de Waagschaal, april 2021, 8-12.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

319 Alles wat er staat geschreven (t)
451 Richt op uw macht, o Here der heerscharen (t)
452 Als tussen licht en donker (t)