Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Tom Naastepad


foto uit ca. 1990

geboren: 17 januari 1921 te ’s-Gravenhage
overleden: 26 maart 1996 te Rotterdam

Bijdragen in het Liedboek

159a Nu is het woord gezegd (t)
319 Alles wat er staat geschreven (t)
352 Jezus, meester aller dingen (t)
451 Richt op uw macht, o Here der heerscharen (t)
452 Als tussen licht en donker (t)
453 Wachters van de tijd (t)
488 In den beginne was het woord (t)
526 Juich voor de koning van de Joden (t)
628 Nu moet gij allen vrolijk zijn (t)
629 Ik ben in mijn hof gekomen (t)
679 Geweldige, gedreven wind (t)
769 Eens, als de bazuinen klinken (t)
980 Van alle welgeschapen dingen (t)
994 Voor hen die ons regeren (t)

Biografische notitie

Studeerde wijsbegeerte en theologie aan het Groot-seminarie te Warmond. Was kapelaan in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Raakte in Amsterdam in contact met de Nocturnen en ontmoette daar Willem Barnard en W.G. Overbosch. Zijn liederen werden ook daar gezongen. Was vanaf 1968 tot 1992 voorganger van de ‘Arauna’-gemeente te Rotterdam, waar hij zijn diepgaande exegeses inzette voor de liturgie. Publiceerde een groot aantal exegetische commentaren.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tom_Naastepad