Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

301f - Heer, ontferm u


Het ordinarium in het Liedboek
Willem Vogel

Tekst

Het Kyrie is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.


Melodie

Deze toonzetting van het Kyrie is geschreven om gecombineerd te kunnen worden met Liedboek 158c en 160b. Het verscheen eerder in Amsterdamse Katernen 5. Aanvankelijk werden de beide genoemde liederen op de plaats van ontstaan – de Oude Kerk in Amsterdam – direct aansluitend aan Liedboek 301f gezongen als lofzang voor de advents- of veertigdagentijd, een gebruik dat daar rond de eeuwwisseling weer verlaten werd.

De korte melodie heeft geen grote pretenties; daarvoor is het melodisch materiaal te beperkt, hoewel de openingswending zeker karakteristiek genoemd kan worden. De tekstuele ABA-vorm wordt melodisch ondersteund. De uitbreiding ‘over ons’ in de laatste regel heeft Vogel de gelegenheid gegeven een metrische ongelijkmatigheid in te bouwen, zoals hij dat wel vaker deed in de afsluitingen van zijn melodieën (Liedboek 690, 720, 731).

Auteur: Christiaan Winter