Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Corja Bekius


geboren: 1 december 1946 te Heerenveen

Biografische notitie

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en volgde de opleiding tot pastoraal supervisor en trainer Klinische Pastorale Vorming. Promoveerde in de praktische theologie. Was werkzaam als pastor in verpleeghuis Prinsenhof te Leidschendam, als gemeentepredikant te Grevenbicht (Limburg) en als geestelijk verzorger revalidatiecentrum Hoensbroek. Was daarna docent pastorale psychologie aan de Universiteit Utrecht en docent pastoraat en geestelijke verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Bijdrage in het Liedboek

p 1416 Lieve God, lees mijn zwijgen (t)

Publicaties

selectie

Rituelen in het individuele pastoraat (dissertatie). Kampen 2000 (tweede druk).
Werken met rituelen in het pastoraat. Kampen 2001.
Reflecteren kun je leren, basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging (i.s.m. Henk van der Meulen). Kampen 2007.
Divers liturgisch materiaal. Voor een overzicht: klik hier.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

57a De merel fluit als morgenopening (t)
216 Dit is een morgen als ooit de eerste (t)
463 Licht in onze ogen, redder uit de nacht (t)
549 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter (t)
625 Groen ontluikt de aarde (t)
691 De Geest van God waait als een wint (t)
702 Geschenk uit de hemel, wolken en vuur (t)
729 Zij gaan op naar de stad van de vrede (t)
787 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten (t)
818 Niet is het laatste woord gesproken (t)
820 Als op het einde van de weg (t)
823 Gij hebt, o Vader van het leven (t)
850 Geen taal bij machte U te meten (t)
853 Ik zoek U in den blinde (t)
860 Gij die ons hebt geschapen (t)
918 Stem die de stenen breekt (t)
1000 Wij zagen hoe het spoor van God (t)
1013 Als alle mensen vogels dromen (t)