Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Muus Jacobse


pseudoniem van Klaas Hanzen Heeroma

geboren: 13 september 1909 te Hoorn (Terschelling)
overleden: 21 november 1972 te Groningen

Bijdragen in het Liedboek

1                   Gezegend hij, die in der bozen raad (t)
2                   Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch (t)
4                   Laat als ik roep mij op U hopen (t)
5                   Laat mij, mijn koning, tot U spreken (t)
6                   Heer, toon mij uw genade (t)
9                   Met heel mijn hart zing ik uw eer (t)
10                 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt (t)
22                 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij (t)
25                 Heer, ik hef mijn hart en handen (t)
26                 O Heer, op wie ik pleit (t)
27                 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here (t)
28                 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here (t)
30                 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd (t)
37                 Wees niet afgunstig op de goddeloze (t)
38                 Laat toch niet uw toorn, o Here (t)
39                 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg (t)
40                 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht (t)
41                 Heil hem die de geringe helpt in nood (t)
54                 O God, verlos mij door uw naam (t)
55                 God, laat mij smekend tot U treden (t)
56                 Wees mij genadig, Heer, want een geweld (t)
71                 Heer, laat mij schuilen in uw hoede (t)
77                 Roepend om gehoor te vinden (t)
79                 O God, nu zijn de heidenen gekomen (t)
87                 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede (t)
109               God die ik loof te allen tijde (t)
116               God heb ik lief, want die getrouwe Heer (t)
117               Loof, alle volken, loof de Heer (t)
119               Welzalig wie de rechte wegen gaan (t)
122               Hoe sprong mijn hart hoog op in mij (t)
146               Zing, mijn ziel, voor God uw Here (t)
157a             Mijn ziel maakt groot de Heer (t)
182               Blinde man, ga voort gij (t)
246b             De maan is opgekomen (v)
349               Heer, zie ons aarzelend staan (t)
446               Zijt Gij waarop de wereld wacht (t)
525               Wij willen de bruiloftsgasten zijn (t)
566               Midden in de dood (t)
577               O wereld, zie uw leven (v)
643               Zing nu de Heer! Hij zag ons aan (v)
644               Terwijl wij Hem bewenen (t)
674               O God die op het pinksterfeest (t)
675               Geest van hierboven (t)
728               De heiligen ons voorgegaan (t)
739               Wat heeft Maria ons bewaard (t)
799               Kom, kinderen, niet dralen (v)
892               Niet in ‘t geweldige geluid (t)
917               Ga in het schip, zegt Gij (t)
944               O Heer, verberg U niet voor mij (t)

Biografische notitie

Studeerde Nederlands te Leiden. Was leraar te Wassenaar, redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal en hoogleraar aan de Universiteit van Indonesië te Djakarta en daarna te Groningen. Was redacteur van het christelijke letterkundig tijdschrift Opwaartsche wegen. Legde zich naast zijn wetenschappelijk werk toe op het berijmen van psalmen en het schrijven van kerkliederen en behoorde zodoende tot de dichters van ‘De Pietersberg’, het conferentieoord in Oosterbeek, waar de dichtersgroep (Barnard, Den Besten, Heeroma, Schulte Hordholt, Wit) regelmatig bijeenkwam.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Hanzen_Heeroma
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=heer023