Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Muus Jacobse


pseudoniem van Klaas Hanzen Heeroma

geboren: 13 september 1909 te Hoorn (Terschelling)
overleden: 21 november 1972 te Groningen

Bijdragen in het Liedboek

1 Gezegend hij, die in der bozen raad (t)
2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch (t)
4 Laat als ik roep mij op U hopen (t)
5 Laat mij, mijn koning, tot U spreken (t)
6 Heer, toon mij uw genade (t)
9 Met heel mijn hart zing ik uw eer (t)
10 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt (t)
22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij (t)
25 Heer, ik hef mijn hart en handen (t)
26 O Heer, op wie ik pleit (t)
27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here (t)
28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here (t)
30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd (t)
37 Wees niet afgunstig op de goddeloze (t)
38 Laat toch niet uw toorn, o Here (t)
39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg (t)
40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht (t)
41 Heil hem die de geringe helpt in nood (t)
54 O God, verlos mij door uw naam (t)
55 God, laat mij smekend tot U treden (t)
56 Wees mij genadig, Heer, want een geweld (t)
71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede (t)
77 Roepend om gehoor te vinden (t)
79 O God, nu zijn de heidenen gekomen (t)
87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede (t)
109 God die ik loof te allen tijde (t)
116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer (t)
117 Loof, alle volken, loof de Heer (t)
119 Welzalig wie de rechte wegen gaan (t)
122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij (t)
146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here (t)
157a Mijn ziel maakt groot de Heer (t)
182 Blinde man, ga voort gij (t)
246b De maan is opgekomen (v)
349 Heer, zie ons aarzelend staan (t)
446 Zijt Gij waarop de wereld wacht (t)
525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn (t)
566 Midden in de dood (t)
577 O wereld, zie uw leven (v)
643 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan (v)
644 Terwijl wij Hem bewenen (t)
674 O God die op het pinksterfeest (t)
675 Geest van hierboven (t)
728 De heiligen ons voorgegaan (t)
739 Wat heeft Maria ons bewaard (t)
799 Kom, kinderen, niet dralen (v)
892 Niet in ‘t geweldige geluid (t)
917 Ga in het schip, zegt Gij (t)
944 O Heer, verberg U niet voor mij (t)

Bijdrage in Psalmen anders

4c Ik kan gaan slapen zonder zorgen (t)

Biografische notitie

Studeerde Nederlands te Leiden. Was leraar te Wassenaar, redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal en hoogleraar aan de Universiteit van Indonesië te Djakarta en daarna te Groningen. Was redacteur van het christelijke letterkundig tijdschrift Opwaartsche wegen. Legde zich naast zijn wetenschappelijk werk toe op het berijmen van psalmen en het schrijven van kerkliederen en behoorde zodoende tot de dichters van ‘De Pietersberg’, het conferentieoord in Oosterbeek, waar de dichtersgroep (Barnard, Den Besten, Heeroma, Schulte Hordholt, Wit) regelmatig bijeenkwam.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Hanzen_Heeroma
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=heer023