Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jan Groenleer


geboren: 22 maart 1949 te Colijnsplaat

Biografische notitie

Volgde eerst de opleiding Gemeenteadministratie I aan de Bestuursschool Zeeland te Goes en was als gemeenteambtenaar werkzaam. Studeerde vervolgens theologie te Apeldoorn en was predikant voor de Christelijke Gereformeerde Kerken te 's Gravenmoer, Amsterdam, Woerden en Leiden. Sinds 2014 met emeritaat. Leverde enkele bijdragen aan Zingend Geloven.


Publicaties

selectie

Uiteenlopende oevers, poëzie. Middelburg 1985
Witte kaarsen, poëzie. Zoetermeer 1998
Waar de morgen gloort en de avond daalt, kanttekeningen bij enkele cantica. Zoetermeer 2016
Zou ik niet van harte zingen...? Gedachten bij liederen uit de Reformatie. Zoetermeer 2016
Rechte paden, kromme wegen. Soest 2019
BACH en andere gedichten, poëzie. Soest 2020

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

157a Mijn ziel maakt groot de Heer (t)
205 Daar kraait een haan, een goed bericht (t)
280 De vreugde voert ons naar dit huis (t)
287 Rond het licht dat leven doet (t)
370 Vader, die woont in hemels licht (t)
409 Lam van God, onschuldig (t)
482 Er is uit ’s werelds duistere wolken (t)
486 Midden in de winternacht (t)
506 Wij trekken in een lange stoet (t)
508 Klaarlichte nacht (t)
566 Midden in de dood (t)
616 Christus is opoogestanden (t)
636 Liefde is licht, opnieuw geboren (t)
637 O vlam van Pasen, steek ons aan (t)
639 Christus in het graf geborgen (t)
644 Terwijl wij Hem bewenen (t)
688 Heilige Geest, Gij zijt als de wind (t)
700 Als de wind die waait met vlagen (t)
738 Kom zing het lied van Eva (t)
751 De Heer verschijnt te middernacht (t)
793 Bron van liefde, licht en leven (t)
804 De Heer heeft naar mij omgezien (t)
847 Mijn leven is een splinter aan de tijd (t)
938 Christus die u wilt tooien (t)