Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Bernard Huijbers


geboren: 24 juli 1922 te Rotterdam
overleden: 13 april 2003 te Espeilhac (Frankrijk)

Bijdragen in het Liedboek

8c Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam (m)
19a Het woord des Heren is volmaakt (m)
22a God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten (m)
23f Mijn herder, Gij alleen (m)
25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (m)
25c Naar U gaat mijn verlangen, Heer (m)
25d Naar U gaat mijn verlangen, Heer (m)
30a Van U wil ik spreken, God (m)
42a Zoals een hert reikhalst naar levend water (m)
103d Barmhartige Heer, genadige God (m)
118a Mijn God zijt Gij, U wil ik danken (m)
126a Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap (m)
160a Die rechtens God gelijk (m)
221 Zo vriendelijk en veilig als het licht (m)
291c Onze hulp is de naam van de Heer (m)
300a Heer Jezus, koning en gezalfde Gods (m)
321 Niet als een storm, als een vloed (m)
328 Gij wacht op ons (m)
362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (m)
368d Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (m)
391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak (m)
403a Als wij dan eten van dit brood (m)
420 Groot is de wereld (m)
456a Kwam van Godswege (m)
457 Hoever is de nacht (m)
460 De nacht loopt ten einde (m)
490 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen (m)
492 Verschenen is de mildheid (m)
493 Soms breekt uw licht (m)
528 Omdat Hij niet ver wou zijn (m)
537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (m)
596 Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood (m)
597 Wees hier aanwezig, licht in ons midden (m)
656 Ik ben de wijnstok (m)
686 De Geest des Heren heeft (m)
689 Wat altijd is geweest (m)
694 Dat wij volstromen met levensadem (m)
788 God die in het begin (m)
789 Delf mijn gezicht op (m)
809 Blijf niet staren op wat vroeger was (m)
893 Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven (m)
896 Wie heeft zijn geld verloren (m)
942 Ik sta voor U in leegte en gemis (m)
946 Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (m)
1001 De wijze woorden en het groot vertoon (m)

Biografische notitie

Studeerde compositie bij Ernest W. Mulder tijdens zijn opleidingstijd in de Jezuïeten-orde. Werd na zijn priesterwijding in 1954 koorleider aan het Ignatiuscollege te Amsterdam. Studeerde daarna schoolmuziek te Amsterdam. Was leraar liturgie aan het conservatorium te Amsterdam en aan het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht. In 1961 medeoprichter van de Studentenwerkgroep voor Volkstaalliturgie in Amsterdam (vanaf 1962 een stichting met die naam). Vanaf die tijd componeerde hij psalmen, liederen voor de Amsterdamse proefparochie. Werkte jarenlang samen met Huub Oosterhuis als grondleggers voor de liturgie in de volkstaal en gaf daarmee gestalte aan een nieuw muzikaal idioom voor de Nederlandse volkstaalliturgie, waarbij hij sterk beïnvloed is door de visie van Joseph Gelineau. Was in 1966 een van de medeoprichters van ‘Universa Laus’, een internationale werkgroep voor liturgische muziek. Woonde vanaf 1978 in Zuid-Frankrijk.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Huijbers