Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Bernard Huijbers


geboren: 24 juli 1922 te Rotterdam
overleden: 13 april 2003 te Espeilhac (Frankrijk)

Bijdragen in het Liedboek

8c                     Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam (m)
19a                   Het woord des Heren is volmaakt (m)
22a                   God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten (m)
23f                    Mijn herder, Gij alleen (m)
25b                   Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (m)
25c                   Naar U gaat mijn verlangen, Heer (m)
25d                   Naar U gaat mijn verlangen, Heer (m)
30a                   Van U wil ik spreken, God (m)
42a                   Zoals een hert reikhalst naar levend water (m)
103d                Barmhartige Heer, genadige God (m)
118a                 Mijn God zijt Gij, U wil ik danken (m)
126a                 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap (m)
160a                 Die rechtens God gelijk (m)
221                   Zo vriendelijk en veilig als het licht (m)
291c                 Onze hulp is de naam van de Heer (m)
300a                 Heer Jezus, koning en gezalfde Gods (m)
321                   Niet als een storm, als een vloed (m)
328                   Gij wacht op ons (m)
362                   Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (m)
368d                 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (m)
391                   Hij ging van stad tot stad, Hij sprak (m)
403a                 Als wij dan eten van dit brood (m)
420                   Groot is de wereld (m)
456a                 Kwam van Godswege (m)
457                   Hoever is de nacht (m)
460                   De nacht loopt ten einde (m)
490                   Heden zult gij zijn glorie aanschouwen (m)
492                   Verschenen is de mildheid (m)
493                   Soms breekt uw licht (m)
528                   Omdat Hij niet ver wou zijnx (m)
537                   Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (m)
596                   Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood (m)
597                   Wees hier aanwezig, licht in ons midden (m)
656                   Ik ben de wijnstok (m)
686                   De Geest des Heren heeft (m)
689                   Wat altijd is geweest (m)
694                  Dat wij volstromen met levensadem (m)
788                  God die in het begin (m)
789                   Delf mijn gezicht op (m)
809                   Blijf niet staren op wat vroeger was (m)
893                   Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven (m)
896                   Wie heeft zijn geld verloren (m)
942                   Ik sta voor U in leegte en gemis (m)
946                   Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (m)
1001                 De wijze woorden en het groot vertoon (m)

Biografische notitie

Studeerde compositie bij Ernest W. Mulder tijdens zijn opleidingstijd in de Jezuïeten-orde. Werd na zijn priesterwijding in 1954 koorleider aan het Ignatiuscollege te Amsterdam. Studeerde daarna schoolmuziek te Amsterdam. Was leraar liturgie aan het conservatorium te Amsterdam en aan het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht. In 1961 medeoprichter van de Studentenwerkgroep voor Volkstaalliturgie in Amsterdam (vanaf 1962 een stichting met die naam). Vanaf die tijd componeerde hij psalmen, liederen voor de Amsterdamse proefparochie. Werkte jarenlang samen met Huub Oosterhuis als grondleggers voor de liturgie in de volkstaal en gaf daarmee gestalte aan een nieuw muzikaal idioom voor de Nederlandse volkstaalliturgie. Was in 1966 een van de medeoprichters van ‘Universa Laus’, een internationale werkgroep voor liturgische muziek. Woonde vanaf 1978 in Zuid-Frankrijk.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Huijbers